Medel från Allmänna arvsfonden

Nej, det är offentliga medel och ska inte inkluderas i denna rapportering.