Medel från Allmänna arvsfonden

Det inkluderas i 1c samt 2d.