Sofia Breitholtz & Disa Jernudd


Föreläsning: Partnerskap mellan sektorer är mer än bara enstaka gåvor

För att lösa många av de utmaningar som vi står inför som samhälle idag måste vi enas över sektorsgränser. Förändring tar tid och långsiktighet är helt avgörande. Det var utifrån denna insikt Reach for Change startade sin verksamhet 2010 och har sedan dess fokuserat på samarbeten med företag som går djupare än att bara bestå av rena transaktioner. Ett exempel på ett lyckat sådant är det samarbete organisationen har tillsammans med företagen Kivra och Hogia – där samarbetet har blivit inbyggt i affären. Genom vad de kallar Den goda lönespecen går en del av varje löneutbetalning till Reach for Change. Hör Sofia Breitholtz, VD Reach for Change och Disa Jernudd, Head of B2B Marketing på Kivra, dela med sig av lärdomar och råd hur man kan tänka kring samarbeten som gynnar både organisationen, företaget och samhället både här och nu men kanske även främst på lång sikt.

Seminariet passar dig som jobbar med insamling/samarbete, kommunikation och/eller i en ledande position för en ideell organisation. Du kan förvänta dig att bli inspirerad och förhoppningsvis väcks tankar om hur du kan utveckla och ta befintliga och nya samarbeten till nya höjder.

Om Sofia:
Sofia Breitholtz är en driven samhällsvisionär som tror på kraften att föra samman olika sektorer och perspektiv för att lösa globala utmaningar. Hon har en passion för världens viktigaste resurs; våra barn samt inspirerande kvinnor och empatiskt ledarskap. Hon har tidigare arbetat på EY samt har erfarenhet av utvecklingssamarbete för EU i södra Afrika och socialt företagande som vice VD för Solvatten. Hon har också tjänstgjort i ett flertal styrelser för sociala företag och varit styrelseordförande för Prinsessan Sofias organisation Project Playground i flera år.

Om Disa:
Disa Jernudd är sedan i våras Head of B2B marketing på Kivra. Innan dess var hon generalsekreterare för den ideella föreningen Kodcentrum och är även privat engagerad i ideell föreningsverksamhet med fokus på utlandsbistånd. Disa har jobbat mycket internationellt inom interkulturell kommunikation, marknadsföring och utbildning.