Tomas Fransson

Tomas Fransson, Mercy Ships

Tomas Fransson, Sverigechef för Mercy Ships Sverige. Ansvarig för insamling och rekrytering av volontärer i Sverige för Mercy Ships som äger och driver världens största civila sjukhusfartyg. I partnerskap med några av de fattigaste länderna i Afrika som Mercy Ships besöker utför vi kirurgiska operationer på vårt sjukhusfartyg samtidigt som vi utbildar lokal medicinsk personal för att öka landets medicinska kapacitet. Allt utan kostnad för patienter och landet vi besöker. All personal – från läkare till driftpersonal för fartyget – på våra sjukhusfartyg är volontärer från ett 40 tal länder.