Fråga 1

svaret på fråga 1 är gdfg g fg sfg fdg sf g