Vårt ena fritidshus ska övertas av våra två döttrar som enskild egendom. Vi har rekommenderats att ej använda delat ägande. Hur fungerar förtida arv?

Jag antar att fritidshuset ska skänkas som gåva till era döttrar och att båda två är era gemensamma barn. Ni behöver då upprätta ett gåvobrev med alla erforderliga villkor. Huvudregeln när man ger en gåva till sina barn är att det räknas som förskott på arv om inget annat uttryckligen anges i gåvobrevet. Förskott på arv innebär att gåvan avräknas från respektive mottagares arvslott vid fördelning av det slutliga arvet. Man avräknar då det värde som egendomen hade vid gåvotillfället. För att gåvan ska bli enskild egendom måste detta uttryckligen anges i gåvobrevet. Om döttrarna ska äga fritidshuset tillsammans bör de upprätta ett samäganderättsavtal, på så sätt så kan ni framtida oenigheter kring fritidshuset till stor del undvikas.