Vi är ett gift barnlöst par. Kan vi då helt fritt välja vem eller vilka som ska ärva oss?

Ja, ni kan helt fritt välja vem/vilka som ska ärva er (förutom husdjur!). Det finns en enda begränsning och det är att den sist efterlevande av er har rätt att totalt ha kvar egendom som motsvarar ett värde om fyra prisbasbelopp efter bodelning och arvskifte.