Yrsa Sturesdotter

Yrsa Sturesdotter ska tala på Insamlingsforum 2019

Yrsa Sturesdotter är insamlingschef på World Animal Protection Sverige. World Animal Protection är en global djurskyddsorganisation som arbetar för att utrota djurplågeri i världen. Det svenska kontoret startade 2010 och har haft en stadig tillväxt sedan dess. Insamlade medel kommer i huvudsak från Privat givande där insamlingsbreven till den befintliga givarbasen är en viktig del. Förra året mottog de FRII:s utmärkelse Årets insamlare – Organisation.