Aktuellt

Om ett äktenskapsförord gynnar enbart den ena parten, vad krävs då för att man ska få jämka?