Aktuellt

Jag undrar om makar med ett gemensamt barn kan skriva inbördes testamente, där de ger ett legat på visst belopp till t.ex. Barncancerfonden, och att resterande arv går till deras gemensamma barn? Jag avser testamentera allt jag äger (pengar, aktier m.m.) till en ideell organisation. Kan jag skriva att 100% ska ärvas av organisationen xxxxx, eller måste jag skriva varje kontonummer, aktie etc? Jag är pensionär, singel och har inga barn. Jag vill testamentera till en organisation som hjälper gatubarn i Brasilien och Estland. Kan jag använda gratismallen på Goda Testamentet eller krävs något mer omfattande? Jag vill ge några fonder till en organisation. Fonderna står i min avlidne mans namn, men bouppteckningen är klar och jag är enda dödsbodelägare. Kan jag be min bank överlåta fonderna direkt utan att de först skrivs över på mig? Måste jag betala reavinstskatt och andra avgifter när jag ger bort fonderna? Vårt ena fritidshus ska övertas av våra två döttrar som enskild egendom. Vi har rekommenderats att ej använda delat ägande. Hur fungerar förtida arv? Hur skriver jag i mitt testamente om jag vill att en organisation ska ärva min bil?