A Non Smoking Generation

Stiftelsen En Rökfri Generation, med det publika namnet A Non Smoking Generation, arbetar sedan 1979 för att barn och ungdomar aldrig ska börja använda tobak (snus, cigaretter, vattenpipa).

Det gör vi såväl direkt i mötet med unga genom klassbesök, utbildningar och genom aktiv närvaro på sociala forum på internet, som genom opinionsbildning, aktiviteter och kampanjer. Vår verksamhet drivs som en politiskt och religiöst obunden stiftelse –  utan vinstintressen.

Insamlade medel

2023 (kr)

2 211 461

2022 (kr)

1 339 217

2021 (kr)

673 792

2020 (kr)

475 042

2019 (kr)

1 443 575

2018 (kr)

6 771

2017 (kr)

2 510 805

2015 (kr)

1 446 365

2014 (kr)

5 874 000

2013 (kr)

2 405 101

2012 (kr)

2 367 316

2011 (kr)

2 206 704

BG: 901-9795
PG: 90 1979-5
Besöksadress: Kungsbron 21, Stockholm
Postadress: Box 55512, 102 04 Stockholm

Flera medlemmar