A Non Smoking Generation

Stiftelsen En Rökfri Generation, med det publika namnet A Non Smoking Generation, arbetar sedan 1979 för att barn och ungdomar aldrig ska börja använda tobak (snus, cigaretter, vattenpipa).

Det gör vi såväl direkt i mötet med unga genom klassbesök, utbildningar och genom aktiv närvaro på sociala forum på internet, som genom opinionsbildning, aktiviteter och kampanjer. Vår verksamhet drivs som en politiskt och religiöst obunden stiftelse –  utan vinstintressen.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 339 217

Insamlat under 2021 (KR)

673 792

Insamlat under 2020 (KR)

475 042

Insamlat under 2019 (KR)

1 443 575

Insamlat under 2018 (KR)

6 771

Insamlat under 2017 (KR)

2 510 805

Insamlat under 2015 (KR)

1 446 365

Insamlat under 2014 (KR)

5 874 000

Insamlat under 2013 (KR)

2 405 101

Insamlat under 2012 (KR)

2 367 316

Insamlat under 2011 (KR)

2 206 704

BG: 901-9795
PG: 90 1979-5
Besöksadress: Kungsbron 21, Stockholm
Postadress: Box 55512, 102 04 Stockholm

Flera medlemmar