Årets nytänk – ny kategori för Stenbeckspriset

Nomineringarna till Stenbeckspriset 2023 är i full gång och då finns chansen att nominera i en helt ny kategori – ”Årets nytänk”. Med den här kategorin vill juryn uppmuntra kreativitet, mod och nya idéer genom att sätta ljuset på just nytänkande insatser. Det kan vara att nyttja en innovation eller ny teknik på ett inspirerande och effektivt sätt som bidrar till nya perspektiv, arbetssätt, metoder eller liknande. Jurymedlemmen Axel Barvaeus ger en bild av tanken med den nya kategorin och juryns förhoppningar.

Axel Barvaeus, Program Director, Berghs School of Communication är för andra året med i jury för Stenbeckspriset. Inför juryns stora arbete med att utse årets finalister passade vi på att ställa ett par frågor till Axel som även varit med i framtagandet av den nya kategorin ”Årets nytänk”.

Vad ligger till grund för årets nya kategori: Årets nytänk?
Årets nytänk är en kategori avsedd att fånga upp goda initiativ och kommunikationsinsatser som kännetecknas av ambitionen att testa någonting nytt och oprövat, vars effekter inte nödvändigtvis är synliga ännu eller överensstämmer med målsättningarna i övriga tävlingskategorier. Det kan exempelvis vara ett pilotprojekt i någon form, en kommunikationsinsats som på ett intressant sätt drar nytta av ny teknik, en ny tonalitet eller överraskande anslag, eller ett transformativt medarbetarinitiativ; nytänk kommer i många former, vilket vi hoppas återspeglas i de inskickade nomineringarna!

På vilket sätt tror juryn att ”Årets nytänk” kan inspirera andra och möjligen påverka branschen eller sektorn i stort?
”Ingen minns en fegis”, sägs det ju – men även de som trampar upp nya stigar riskerar att bli bortglömda om deras arbete inte uppmärksammas. Det är det vi önskar göra med Årets nytänk, att belöna de som haft modet att utmana sina befintliga rutiner och arbetssätt, och samtidigt inspirera branschen genom att visa hur andra vågat förnya eller förändra sig.

Vilka är de främsta utmaningarna som juryn förväntar sig när de bedömer nomineringar för Årets nytänk?
Eftersom att kategorin är ny, och därför saknar en referenspunkt för de som väljer att skicka in, räknar vi med en stor spännvidd bland de inskickade nomineringarna. Att ställa en tekniskt avancerad AI-kampanj mot ett internt, organisatoriskt förändringsprojekt blir förstås inte helt enkelt, men det är vi fullt förberedda på. Nytänkande är ju subjektivt, så om någon är osäker på om den borde tävla är vår uppmaning denna: testa!

Varför tycker du att man ska nominera till Stenbeckspriset och även nya kategorin Årets nytänk?
Giva Sveriges medlemmar arbetar alla med fantastiskt viktiga frågor, inte minst i dessa tider av konflikt, polarisering och allmän oro inför framtiden. Stenbeckspriset är en återkommande chans att ge medarbetare och volontärer ett extra kvitto på att deras arbete syns och förtjänar att hyllas.

Den nya kategorin Årets nytänk ger organisationer ytterligare en sådan chans att uppmärksamma de initiativ och insatser som som visat friskt mod och pionjäranda – trots att de kanske ännu inte nått sin fulla eller förväntade effekt.

Nominera till Stenbeckspriset 2023 i en eller flera kategorier senast 26 januari!

Nominera här!