Giva Sverige mötte Moderater i Karlstad

Den 23-25 mars deltog Giva Sverige tillsammans med Fremia och Värmlands Idéburna på Moderaternas Sverigemöte där över 1 400 moderater samlades för att få nya perspektiv och idéer. Att möta en bredd av politiker och beslutsfattare från olika partier för att diskutera hur förutsättningarna för finansiering av civilsamhällets organisationer kan förbättras är en central del i Giva Sveriges uppdrag.

I samband med Sverigemötet skrev vi också tillsammans med Fremia och Värmlands Idéburna en debattartikel i Värmlands Folkblad om att samhället är större än staten. Vi betonade att de idéburna organisationerna bidrar med synsätt som varken privata företag, kommuner eller regioner har och uppmanade moderaterna att dra nytta av detta för att få ordning på Sverige. Debatt: En hälsning till det moderata Sverigemötet i Karlstad: Samhället är större än staten – VF

Kärnfråga i vårt intressepolitiska arbete diskuterades
Under torsdagen utställarmingel fick Giva Sveriges representant Emilia Velin Pastén tillfälle att prata med Niklas Wykman, finansmarknadsminister, om hur regleringarna mot penningtvätt och finansiering av terrorism påverkar civilsamhällets tillgång till banktjänster då bankerna blir att mer ovilliga att ta risker. Något som i förlängningen påverkar ideella organisationernas möjligheter att verka och därmed försvårar för en fungerande demokrati, en fråga som ministern gärna ville höra mer om för att se hur lösningar kan nås.

På bild: Niklas Wykman, finansmarknadsminister och Emilia Velin Pastén, Giva Sverige

 

Många nyfikna men en tydlig kunskapslucka avslöjades
Många deltagare var nyfikna på att få veta mer om vilka Giva Sverige men samtalen med region- och kommunpolitiker visade också att kunskapen om givande, insamling och även civilsamhället är låg bland våra politiker.

-”Många av de jag pratade med under dagarna var positivt inställda till Giva Sveriges verksamhet och våra medlemmar men samtidigt var det få som har någon tydlig bild av hur givandet ser ut eller förutsättningarna för finansiering för civilsamhället i stort. Det efterfrågades mer och tydligare kommunikation för att öka förståelsen för civilsamhällets finansiering men också bredd och roll i samhället”, säger Emilia Velin Pastén, samordnare intressepolitik och kommunikation, Giva Sverige.