Skicka in motioner och nominera till styrelse och valberedning

Som medlemsorganisation finns flera möjligheter att påverka föreningen Giva Sverige, ett av dem är att skicka in förslag till årsmötet och nominera förtroendevalda.

Torsdagen den 16 maj är det dags för årsmöte och ordinarie medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd på flera sätt:

Skicka in förslag till årsmötet
Som medlem har ni möjlighet att skicka in ärenden (motioner) för behandling under årsmötet. En skriftlig begäran om behandling av sådant ärende skickas till styrelsens ordförande genom Giva Sveriges kansli och ska innehålla uppgifter om ärendet, inklusive förslag till beslut. Förslag skickas till info@givasverige.se.

Nominera till styrelsen
Under årsmötet ska nya ledamöter väljas till styrelsen och som medlem kan din organisation skicka in er nominering för detta förtroendeuppdrag.

Nomineringsunderlaget ska innehålla:
– Kompetensområden som är av relevans för Giva Sveriges styrning
– Huvudsaklig utbildning, arbetslivserfarenhet samt nuvarande arbetsgivare och befattning
– Motivering
– Kontaktuppgifter till den som nomineras
– Kontaktuppgifter till er som nominerar

I år söker valberedningen flera nya styrelseledamöter och personer med en bakgrund inom juridik, PR, kommunikation och/eller insamling är särskilt välkommet. Nomineringar skickas direkt till valberedningen@givasverige.se.

Nominera till valberedningen
Elektorsgruppen består av tre ledamöter som utses av medlemmarna, styrelsen och kansliet och har i uppdrag att föreslå ledamöter till valberedningen som väljs av årsmötet. Du kan maila förslag på ledamot med namn, befattning, arbetsgivare, motivering och kontaktuppgifter till info@givasverige.se.

Arbetsordning för styrelse och valberedning kan du läsa här.
Du hittar nuvarande förtroendevalda och deras kontaktuppgifter här och styrelsen finns här.

Sista dag att skicka in era ärenden till styrelsen samt nomineringar på kandidater till styrelse och valberedning är 29 februari.

Läs mer och anmäl dig här