ÅRETS INSAMLARE 2018

– Organisation – Operation Smile
– Kampanj – Mäns våld mot kvinnor tar inte julledigt, Kvinna till Kvinna
– Givare – Fredrika Ek för Action Aid
– Företagssamarbete – Svenska Röda Korset och Bring
– Kollega – Abdul Zahid för Sverige för UNHCR

Juryns specialpris gick till Uppsala Stadsmission och Widerlöw & Co

Operation Smile - vinnare årets Insamlare 2018 - Organisation
Operation Smile – vinnare Årets Insamlare 2018 – Organisation

MOTIVERINGAR ÅRETS INSAMLARE 2018

Organisation – Operation Smile
Med en förmåga att skapa strategiska, innovativa och aktuella insamlings- och varumärkeskampanjer som har en tydlig koppling till organisationens verksamhet och ändamål, har Operation Smile på ett framgångsrikt sätt motiverat till givande i olika ålders- och målgrupper. Genom korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan kommunikation och insamling med fokus på att både stärka givandet och öka varumärkeskännedomen har Operation Smile på knappt nio år ökat insamlade medel från 4,4 miljoner kronor till 105 miljoner kronor och därmed etablerat sig som en av de 20 största insamlingsorganisationerna i Sverige.
Pressbild

Företagssamarbete – Svenska Röda Korset och Bring
I en tid då företag och organisationer i allt högre grad behöver samverka för att gemensamt lösa olika samhällsutmaningar är samarbetet mellan Röda Korset och Bring en förebild. Genom att utgå från vilka resurser och insatser som behövs för att fullfölja Röda Korsets uppdrag i nationella krissituationer och Brings kompetens inom logistik och lagerhantering har samarbetet både bidragit finansiellt till Röda Korsets verksamhet och etablerat rutiner för snabb hantering i händelse av en nationell kris. Samarbetet innebär också en tydlig koppling mellan organisationens tradition av frivillighet och företagets medarbetare som en ny grupp för volontärengagemang. Detta är ett lysande exempel på hur en ideell organisations verkliga behov av volontärer kan matchas med ett företags önskan att erbjuda personalen möjlighet till engagemang – även på arbetstid.
Pressbild

Kampanj – Mäns våld mot kvinnor tar inte julledigt
Kvinna till Kvinna visar att det med en begränsad budget och relativt låg varumärkeskännedom går att få ett genomslag även i juletid som leder till fler givare och ökade intäkter. Med målsättningen att driva trafik till sin hemsida för konvertering lyckades Kvinna till Kvinna genom långsiktig planering och tydligt fokus på sin målgrupp och deras ”tvillingar” använda alla de möjligheter digitala kanaler ger. Genom ett enkelt men tydligt budskap har Kvinna till Kvinna tagit människor närmare verkligheten för de många kvinnor som utsätts för våld. Kampanjen ”Mäns våld mot kvinnor tar inte julledigt” inspirerar människor att ta ställning och är samtidigt väl förankrad i organisationens ändamål och verksamhet.
Pressbild

Årets Givare – Fredrika Ek för ActionAid
Att på olika sätt sporta för att inspirera andra att bidra till en organisations verksamhet är numera ett vanligt sätt att motivera till givande. Fredrika Ek har emellertid tagit detta till en ny dimension genom den längsta cykeltur en svensk har genomfört. Med en målmedvetenhet och ett mod utöver det vanliga har Fredrika med sin tre år långa cykeltur, 50 000 kilometer, och en rad föreläsningar både samlat in 1 000 000 kronor till ActionAid och spridit kunskap om kvinnors och flickors rättigheter. Fredrika har också genom sin resa visat på den medmänsklighet, gästfrihet och tolerans som förenar människor världen över trots olika kulturer och bakgrund.
Pressbild

Kollega – Abdul Zahid, Sverige för UNHCR
Abdul Zahid visar att det är möjligt att inspirera människor till att ge gåvor långsiktigt även under en promenad på stan. I en roll som för många är ett tillfälligt uppdrag har Abdul under 2,5 år som insamlare inom Face-to-Face utvecklats till en stabil teamledare som visar på jämna resultat. Abdul är en uppskattad kollega som leder och engagerar sitt värvarteam till starka resultat året om. Som tidigare flykting till Sverige engagerar han också potentiella givare med sin livshistoria, vilket bygger broar i integrationens och förståelsens tecken samtidigt som det förkroppsligar UNHCR:s varumärke och uppdrag.
Pressbild

Juryns specialpris – Uppsala Stadsmission och Widerlöv & Co
Det enkla är ibland det bästa. Med kort varsel och små resurser men med en bra idé inspirerades allmänhet, givare, kunder och medarbetare att under två veckor på ett enkelt sätt bidra till att människor i social och ekonomisk utsatthet fick det lite varmare. Med kampanjuppropet ”Ta en vinterjacka om du behöver – Ge en om du har över” var det lätt att förstå vad du kan göra för att bidra och det bjöd in till brett engagemang både i handling och på sociala medier. Samarbetet mellan Uppsala Stadsmission och Widerlöv & Co kring en ”Wall of Kindness” gav dessutom snabbt ringar på vattnet och spreds till en rad andra städer i Sverige redan under december 2018.
Pressbild