Medierna i P1 gav chans att lyfta bristen med begreppen ändamålskostnader och administrationskostnader

En artikel om Min Stora Dag i Aftonbladet den 25 september, där deras ändamålskostnader ifrågasattes på ett felaktigt sätt, gav oss en chans att sätta ljuset på bristerna i detta begrepp. Detta fångades upp av Medierna i P1 där vi fick utrymme att uttala oss.

Läs gärna även vår kommentar på Aftonbladets artikel: ”Det behövs människor för att göra verksamhet som gör nytta för andra.”