Arvid Erlandsson

Arvid Erlandsson disputerade i Psykologi vid Lund Universitet 2015 och har sedan dess forskat om beslutsfattande i hjälpsituationer vid Linköpings Universitet där han är en del av JEDI-Lab. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och 2017 fick han nationalkommittén i Psykologi’s pris till årets framstående yngre forskare. Arvids forskning berör olika frågor som kan kopplas till hjälpande, t.ex. Vilka typer av människor hjälper mer? I vilka situationer hjälper vi mer? Hur väljer vi då vi måste fördela resurser mellan olika hjälpprojekt? Hur bedömer vi människor som hjälper eller inte hjälper i olika situationer?