Nyttan med att mäta och inte bara tro

WORKSHOP

Föreläsare: Xavier Guérillon, chef för insamlingsutveckling på Cancerfonden
Rum: 353
Tid: 11.30 – 12.15

I ett pressat schema med begränsade resurser är det lätt att fatta beslut baserat på hypotes som vi tror stämmer. När givarnas beteende och förväntningar förändras i allt snabbare takt, blir detta arbetssätt dock allt mer osäkert. Vad borde vi mäta för att arbeta utifrån givarinsikter som gör vår givarkommunikation mer träffsäker? Vad behöver vi veta för att identifiera de insatserna som kommer att göra gör störst skillnad på kort och lång sikt för våra givare. Möt Cancerfonden som delar med sig av hur de använder data om givarnas beteende i utvecklingssyfte. Under det här seminariet kommer du få ta del av organisationens erfarenheter samt reflektera kring hur ni själva skulle kunna arbeta datadrivet.