Från extern insamling till intern – SÅ når man superresultat!

Seminarium

Föreläsare: Sara Karlsson – Ansvarig  för Innesälj på Barncancerfonden
Rum: 359
Tid: 14:15 – 15:00

Barncancerfonden avslutade sitt samarbete med sin dåvarande underleverantör inom telemarketing riktat mot företag sommaren 2018. Efter ett omfattande internt analysarbete och riskbedömningar så fattades beslutet att Barncancerfonden ska bygga en egen avdelning inhouse, vilket också drog igång i början av 2019.

Arbetet med att rekrytera och bygga upp en innesäljavdelning började med att Sara Karlsson kommer ombord, och som ansvarig för teamet gjorde hon en rivstart och tog sig an detta byggprojekt med full energi. Hennes första insikt var att ändra bearbetningssätt, att gå från telemarketing till ren företagsförsäljning, alltså innesälj för att uppnå en win-win-win.

Frågorna hon stöter på under resan är många. Vilken grund behöver vi bygga för att ta insamling till nya nivåer? Hur motiverar vi ett team att nå toppresultat samtidigt som struktur och processer inte är på plats än? Hur får vi teamet att lyfta blicken lite högre? Men bland den viktigaste frågan, hur får det här säljdrivna teamet en naturlig plats i vår idéburna organisation?

Hur detta bygge har gått till och vilka nivåer vi har lyckats ta vår insamling till är något vi är mycket stolta över och gärna delar med oss av, framförallt nu när vi står inför nya spännande utmaningar 2020 med vår privatinsamling….

Sara kommer att berätta och ta med er på vår resa och med sig har hon Erik Sandbacka som var en av de första säljarna som rekryterades in i teamet.