Hur skapar man ett företagssamarbete som ger win-win effekt: Likheter och skillnader mellan stora och små insamlingsorganisationer

Talare: Lena Hazelius, Partnership manager, Rädda Barnen, samt Kajsa Hagskog, företagsinsamling och stiftelser, Suicide Zero.

Moderator: Mathias Kjellberg, COO, Softronic.

Vissa organisationer har team som arbetar med företagssamarbeten och andra har enskilda medarbetare som både ska hitta företagssamarbeten och formulera kommunikationen ut mot dessa företag.

Men vi har alla samma mål, ett lyckat företagssamarbete där alla parter känner sig nöjda, oavsett om det handlar om långsiktiga eller kortsiktiga relationer. Vilka är våra likheter och skillnader i hur vi arbetar i stora respektive mindre insamlingsorganisationer och hur kan vi lära oss av varandra?