Fråga juristen – Juridisk rådgivning

Giva Sverige och Lavendla har ingått ett samarbete som innebär ett antal förmåner för er som medlemsorganisation i Giva Sverige. Inom ramen av samarbetet har ni rätt till:

  • Hjälp med testamentsgåvor. Om ni tidigare inte jobbat med testamentsgåvor kan Lavendla hjälpa er att upprätta en sådan funktion. Jobbar ni med det men vill förbättra det arbetet kan Lavendla även hjälpa med detta. Lavendla kan exempelvis kostnadsfritt hjälpa med material, konsultation och övrig information så att ni kan komma igång/förbättra er insamling av testamentsgåvor. Läs mer på https://lavendla.se/givasverige/
  • Kostnadsfri konsultation. Som medlem i Giva Sverige har ni rätt att kostnadsfritt vända er till Lavendla för juridiska frågor. Vid alla former av juridiska frågor, kan ni vända er till Lavendla för kostnadsfri konsultation. Exempelvis kan det vara frågor om testamentsförordnanden, föreningsrättsliga frågor och dylikt. Lavendla kan hjälpa organisationen besvara initiala frågor, göra en initial bedömning av ärendet och rekommendera hur ni bör agera. Läs mer på https://lavendla.se/givasverige/
  • Reducerade priser på juridiska dokument. Som medlemsorganisation i Giva Sverige har ni möjlighet att erbjuda era givare, eller andra personer som har kontakt med er organisation, reducerade priser på juridiska dokument såsom testamenten.

Testamente – 2495 kronor
Framtidsfullmakt – 2495 kronor
Testamente + Framtidsfullmakt – 3995 kr.
Äktenskapsförord – 2495 kronor
Samboavtal – 1995 kronor

Läs mer om erbjudandet på https://lavendla.se/givasverige-medlem/

Vi vill tacka Lavendla Juridik AB för detta generösa erbjudande som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar! Se vidare om företaget på www.lavendla.se