global summit Med fokus på generositet och engagemang

I mitten av mars samlades representanter från 46 länder för ett internationellt möte om #GivingTuesday. En otrolig samling av kreativa, innovativa och drivna personer från världens alla hörn med massor av positiv energi och nya idéer kring hur vi kan främja generositet, givande och engagemang.

De viktigaste rubrikerna för årets ”Global summit” var hur vi kan få #GivingTuesday att leva 365 dagar om året, betydelsen av att människor delar med sig av sin givarberättelse, samt världsvid insamling av statistik och fakta kring givande och engagemang.

Lyfter fram goda handlingar
#GivingTuesday är en global folkrörelse som sätter de goda gärningarna på kartan och uppmärksammar allt positivt som görs i samhället.
Den startade i USA 2012 som en reaktion på Black Friday och Cyber Monday och alla andra dagar som bara handlar om shopping och konsumtion.
#GivingTuesday handlar istället om att lyfta fram goda handlingar. Den sätter fokus på allas vilja att bidra till ett bättre samhälle.

Asha Curran, #GivingTuesday global team

Fokus på givaren
Under dessa första år har rörelsen utvecklats, spridits till över 150 länder och även mognat i sitt innehåll.
Asha Curran, som är ledare för det globala teamet med bas i New York, delade med sig av viktiga framtidstankar för #GivingTuesday. I USA ser man problem med  att det för många endast blivit en ny insamlingsdag; en ”fundraising-Tuesday” i stället för en dag och en rörelse som uppmärksammar allt engagemang. Så, hennes uppmaning till de nya deltagande länderna var att göra ”rätt” från början och verkligen trycka på #GivingTuesday som en dag för generositet, engagemang och empati. Det är givaren som ska stå i fokus, inte organisationerna.

Bidra till en generösare och mer rättvis värld
Visionen för #GivingTuesday är att bidra till en generösare och mer rättvis värld och man arbetar centralt med ett strategiskt dokument – ”Our theory of change” – där man årligen fångar upp insikter och lärdomar från alla deltagande länder för att kartlägga förändringskraften i #GivingTuesday.
Den lokala förankringen är en annan hörnsten för rörelsen. Och detta är en utmaning för Sverige, där vi inte har en stark tradition av att gå samman i städer och samhällen kring insamlingar, eller lokala projekt som bygger på insatser från civilsamhället. Men, vi kan också hitta vägar för att starta lokalt förankrade insatser, eller aktiviteter som har sitt centrum i ett gemensamt ändamål, oavsett geografi.

Global statistik
#GivingTuesday har blivit en viktig källa till fakta och statistik kring globalt givande och engagemang. Sedan starten har man arbetat tätt tillsammans med leverantörer av betallösningar, crowdfunding-plattformar och sociala media för att samla in statistik runt #GivingTuesday. Det har resulterat i att det nu finns mer fakta än någonsin tidigare inom området, vilket också har uppmärksammats av bland annat Bill och Melinda Gates Foundation. De stöttar nu det globala arbetet med fokus på att detta skall bli ett område som man forskar på och där det skall finnas tillgång till utförlig statistik att bygga kunskap utifrån. De olika länderna och deras deltagande organisationer och företag spelar en avgörande roll i att skicka in siffror på exempelvis insamlade medel, antal utförda volontärtimmar eller spridning och räckvidd i sociala medier, vilket bidrar till att bygga den globala statistiken.
Den 13 maj anordnar vi i Sverige ett ”Data Meet Up” där aktuella leverantörer bjuds in för att möta #GivingTuesdays globala team. Där ges möjlighet att skapa sig en bredare bild av rörelsen och betydelsen av statistik både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

Nordiskt samarbete vid #GivingTuesday Global Summit 2019. Foto: Malin Ekelund
Nordiskt samarbete vid #GivingTuesday Global Summit 2019. Foto: Malin Ekelund

#GivingTuesday365
Flera länder berättade under konferensen om hur de arbetar med att levandegöra #GivingTuesday året runt. Ett tydligt förslag var att sammanlänka olika givardagar och överbrygga dessa, istället för att de konkurrerar med varandra. Man kan exempelvis samlas under hashtaggen #GivingTuesday365.
”MyGivingStory”, det vill säga människors egna berättelser om givande och engagemang, kan också uppmärksammas under hela året och inte bara i anslutning till #GivingTuesday.
I Kroatien har man låtit organisationer göra olika satsningar varje tisdag under året, vilket har gett 52 stycken #GivingTuesday. Några länder har också utökat arbetet till #GivingWeek.

Fakta
#GivingTuesday uppmärksammas alltid tisdagen efter Thanks Giving-helgen i USA, vilket i år betyder tisdagen den 3 december. Då samlas ideella organisationer, offentliga aktörer och företag tillsammans med människor över hela världen för att uppmuntra givande och visa engagemang för varandra.

Giva Sverige är nationell samordnare, så kallad Global Partner, i Sverige.

#GivingTuesday är gratis och öppet för alla som vill delta.

Text: Malin Ekelund