Giva Sverige har nu 190 medlemmar!

På styrelsemötet den 12 februari beviljades Al-Ayn for Social Care Sweden, Stiftelsen Rotarys Läkarbank och Sveriges Konsumenter ordinarie medlemskap i Giva Sverige. Det innebär att Giva Sverige nu har 190 medlemmar som tillsammans verkar för ett livskraftigt civilsamhälle genom tryggt givande.

”Det är verkligen positivt att fler organisationer söker sig till Giva Sverige för det ger oss en starkare röst som branschorganisation för tryggt givande samtidigt som fler organisationer får kunskap om hur de bäst ska arbeta med insamling av gåvor, filantropi och företagssamarbeten”, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Läs mer om de nya medlemmarna och vad de hoppas få ut av medlemskapet i Giva Sverige.

Al-ayn for social care sweden

Vilka är Al-Ayn for Social Care Sweden?
”Al-Ayn for Social Care Sweden är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening med fokus på att säkerställa lika värde för alla barn och deras rätt till optimala levnadsvillkor. Vi verkar i Ghana och Irak, där vi tillhandahåller omfattande stöd till utsatta änkor och föräldralösa barn genom ekonomiskt stöd, kostnadsfri hälso- och sjukvård, utbildning och boende. Vår vision är att skapa förutsättningar för ett liv i självständighet, frihet och värdighet” , säger Ali Zouid, kommunikatör på Al-Ayn for Social Care Sweden.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?
”Som ideell förening strävar vi efter att kontinuerligt utveckla och effektivisera vårt arbete. Genom medlemskapet i Giva Sverige siktar vi på att bli en framstående aktör inom insamling för de drabbade områdena. Vi ser även fram emot att knyta nya kontakter och dela erfarenheter med övriga medlemmar. Vår förhoppning är att öka vår kunskap, särskilt inom områden där vi har mindre erfarenhet”, säger Ali Zouid.

Stiftelsen rotarys läkarbank

På bild: Stefan Knutsson, ordförande i Stiftelsen
Rotarys Läkarbank.

Vilka är Stiftelsen Rotarys Läkarbank?
”Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden är en stiftelse med länkar till Rotaryrörelsen i Sverige. Vi förbättrar efterfrågan, tillgång och kvalitét på hälso- och sjukvård, i nära samarbete med lokalsamhällen och hälsomyndigheter i våra verksamhetsområden. Människor som kan hålla sig friska kan förbättra sina egna liv! Vi bidrar med barn- och mödravård, stödjer byar att förbättra vatten och sanitet samt stöttar kvinnor som kämpar för rätten att bestämma över sin egen hälsa. Svensk sjukvårdspersonal stöder förbättring på sjukhus och vårdcentraler. Rotary Doctors Swedens insatser leder till hållbara förändringar i människors liv”, säger Stefan Knutsson, ordförande i Stiftelsen Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors Sweden.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?
”Ett medlemskap i Giva Sverige ger en kvalitetsstämpel genom det stöd och riktlinjer vi som organisation får när vi jobbar i enlighet med Giva Sveriges Kvalitetskod. Det är viktigt att kunna garantera kvalitet i samarbete med andra partners. Sen ser vi också framemot att de nyheter och den kunskap som Giva Sverige förmedlar inom insamlingsområdet, material, kurser och annan information. Det känns också bra att vara en del av en organisation som skapar opinion om förutsättningarna för gåvogivare i Sverige”, säger Stefan Knutsson.

Sveriges konsumenter

På bild: Sara Tunander, kanslichef,
Sveriges Konsumenter.

Vilka är Sveriges Konsumenter?
”Sveriges Konsumenter är en nationell, fristående och partipolitiskt obunden ideell organisation med idag 21 medlemsorganisationer, som representerar olika konsumentgrupper och intresseorganisationer. Vi verkar för alla konsumenters självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val. För att nå dit arbetar vi med politiskt påverkansarbete, folkbildning och opinionsbildning, reaktivt och proaktivt i centrala frågor som livsmedel, konsumenträttigheter, finansiella tjänster, integritet och andra digitala frågor samt hållbar konsumtion – miljömässigt, ekonomiskt och socialt”, säger Sara Tunander, kanslichef på Sveriges Konsumenter.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?
”När vi nu utvecklar vår insamlingsverksamhet vill vi från start ha ett 90-konto och bli medlemmar i Giva Sverige eftersom det är en kvalitetsstämpel och en trygghet för givarna. Dessutom ser vi medlemskapet även som ett sätt att fördjupa vår kunskap om insamling. Vi tror att det inom Giva Sverige och det stora nätverket av medlemmar finns mycket erfarenhet av insamling och civilsamhällets förutsättningar generellt som vi hoppas att vi kan lära oss av”, säger Sara Tunander.