Al-Ayn for Social Care Sweden

Al-Ayn for Social Care Sweden är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening med fokus på att säkerställa lika värde för alla barn och deras rätt till optimala levnadsvillkor. Vi verkar i Ghana och Irak, där vi tillhandahåller omfattande stöd till utsatta änkor och föräldralösa barn genom ekonomiskt stöd, kostnadsfri hälso- och sjukvård, utbildning och boende.

Vår vision är att skapa förutsättningar för ett liv i självständighet, frihet och värdighet.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

17 590 435