Al-Ayn for Social Care Sweden

Al-Ayn for Social Care Sweden (ASCS) är en religiöst och politiskt oberoende ideell förening. ASCS grundades år 2013 i syfte att tillhandahålla livsviktig hjälp till utsatta änkor och föräldralösa barn i drabbade länder som Ghana och Irak. ASCS fokuserar på att erbjuda akut hjälp samt förebyggande insatser till denna särskilt utsatta målgrupp. Vi tror starkt på alla barns lika värde samt rätten till att de, tillsammans med sina familjer, får de bästa levnadsförhållandena, vilket inkluderar tillgång till mat, vatten, ett tryggt hem, utbildning och mycket mer.

Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för vårt arbete, därför arbetar vi för att utsatta föräldralösa barn ska få stöd, leva i trygghet och få den barndom som de förtjänar och har rätt till.  Vi har idag bidragit till att stötta över 177 000 föräldralösa barn i Ghana och Irak.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

17 590 435

802471-6451
Postadress: Gullivervägen 13, 176 77 Järfälla
Besöksadress: Gullivervägen 13, Järfälla