Nya riktlinjer för effektrapportering

Pengar och effekt

Nu har Giva Sverige tagit fram nya och förbättrade riktlinjer för effektrapportering!

Under 2019 påbörjade Giva Sverige ett utvecklingsarbete av riktlinjerna för effektrapportering så att de i högre grad kan fungera som stöd och vägledning för vilket innehåll som bör ingå i effektrapportering. De nya riktlinjerna är uppdelade i tre nivåer: Grundläggande rapportering, Fördjupad rapportering och Utförlig rapportering. Giva Sveriges medlemsorganisationer kan välja att rapportera i olika omfattning beroende på sina förutsättningar och behov. Varje medlemsorganisation väljer själv hur deras effektrapport sammanställs och ser ut,
utifrån sina olika resurser och behov. Organisationerna behöver inte skapa en effektrapport särskilt för Giva Sverige, utan kan med fördel väva in de efterfrågade upplysningarna i rapportering som de ändå gör till andra intressenter. Därutöver kan varje organisation välja hur eventuell ytterligare kommunikation till intressenter ska göras och se ut – det kan t. ex. vara en infografik eller en film.

Ytterligare ett nytt inslag är en självdiagnos. Självdiagnosen är ett verktyg som stödjer Giva Sveriges medlemsorganisationer
att själva bedöma i vilken utsträckning deras effektrapportering innehåller de upplysningar som efterfrågas i riktlinjerna. På detta vis kan ni enkelt se om något saknas, och hur er effektrapportering kan bli ännu bättre till nästa rapporteringsperiod. Självdiagnosen bidrar även till att ge Giva Sverige möjlighet att se mönster i vilka områden i effektrapporteringen som är mest utmanande för medlemsorganisationerna och därmed kunna erbjuda relevant stöd.

Läs mer om effektmätning och ladda ner de nya riktlinjerna här. 

Vill du lära dig mer om effektmätning? Missa inte Giva Sveriges digitala effektmätningskonferens den 11 maj! Läs mer och anmäl dig här.