Engagemang och insamling i en digitaliserad värld

Talare: Sara Wretblad Carreras, chef för kommunikation och insamling på Bröstcancerförbundet

Hur skapar du förutsättningar för kommunikation som driver insamling och bildar opinion samtidigt? Bröstcancerförbundet har genomgått ett förändringsarbete där kommunikation och digitalisering har varit prioriterade områden för att växla upp engagemang och insamling. En viktig komponent i arbetet har varit en fungerande strategi som omsatts i praktiken. Den har tagit sin utgångspunkt i bröstcancerdrabbades vårdbehov och upplevelse av den egna sjukdomen. I kombination med ett lekfullt koncept som tagits ut i digitala kampanjer har insamlingen fått ett rejält uppsving. Organisationen såg en ökning om 25 procent på ett år.

Den här presentationen ger dig inblick i hur en organisation med begränsade resurser snabbt växlat upp sitt insamlingsarbete med ett digitalt förhållningssätt samt relevant och uppseendeväckande kommunikation. Du får inspiration samt praktiska tips och råd som du kan använda i ditt dagliga arbete.