Patos december 2017

Givandet i det nya Sverige

Civilsamhället är platsen för den som vill engagera sig för vad som helst, med vem som helst och när som helst. Men, ibland behöver vi stanna upp och reflektera om verkligen alla ges möjlighet att vara med.

Med detta nummer av Patos vill vi väcka tankar kring mångfald hos dig som arbetar i eller med den ideella sektorn. Som artiklarna lyfter fram handlar det inte bara om möjligheten att faktiskt engagera många fler för olika ändamål genom att ge gåvor, utan det handlar också om att i själva verksamheten dra nytta av kunskaper och erfarenheter som andra grupper i samhället har.