Rekordstor ökning av medlemmar hos Scouterna

Viksjö scoutkår och Homenetmenkåren i Jakobsberg. Foto: Magnus Fröderberg

Åtta nya scouter varje dag. Ja, så har tillväxten sett ut för Scouterna i Sverige de senaste fyra åren. Och trenden håller i sig.
Hemligheten bakom den stora ökningen är det interna arbetet för ökad inkludering och större mångfald, ständigt aktiv rekrytering, förnyad kommunikation och hållbara värderingar.

Caroline Thunved, Scouterna
Caroline Thunved, Scouterna

Idag har Scouterna 70 000 medlemmar i Sverige.
– Vi har en verksamhet och ett koncept som håller över tid, menar Caroline Thunved, kommunikations- och insamlingschef hos Scouterna.
Vi har alltid jobbat med delaktighet, kamratskap, allas lika värde och vikten av att hjälpas åt och stödja varandra.

Att bara få vara
– Barn idag behöver en gemenskap där de också bara får vara, fortsätter Caroline Thunved. Att sitta vid lägerelden och hänga och prata, det är något som väldigt många unga människor verkligen behöver.
-Visst, vi har ju en tradition i Scouterna av att man ska lära sig saker och ”vinna” märken genom att göra vissa kunskapsprov. Men, grejen är att du kan göra allting i ditt eget tempo. Det finns inga krav som säger att du måste kunna vissa knopar, eller göra upp en eld på en särskild utsatt tid. Du kan göra allt i din egen takt. Och det kan vara ett ganska skönt komplement till exempelvis idrotten som bygger på att du ofta ska prestera och nå resultat.

Aktiv rekrytering
-Man måste också jobba mycket aktivt med rekrytering, säger Caroline Thunved. Vi jobbar främst genom våra lokala utvecklingskonsulenter som är ute på skolor och berättar om scouting för barn, unga och föräldrar och där kårer exempelvis anordnar ”prova-på-möten”. Vi jobbar också med en ny strategi där vi har breddat målgruppen för att göra Scouterna tillgängliga för fler och vi satsar stort på att öka mångfalden i organisationen.
– Vi tittade på oss själva i projektet ”Värsta fördomen”, fortsätter Caroline Thunved. Scouterna var lite ”medelklass och vita”. Och när vi kommunicerade var vi också ”medelklass och vita”. Nu har vi anpassat vår kommunikation till fler målgrupper så som uttrycket i bild, text, ord och budskap.

Nya medlemmar via flyktingvågen
Det finns 65 miljoner scouter världen över och man är en rörelse som räknas i de stora sammanhangen. Ofta är man efterfrågad av exempelvis FN som remissinstans och expert i både barn- och ungdomsfrågor, men också inom mångfald, fredsfrågor, demokrati och mänskliga rättigheter.
Det är en viktig styrka att man finns i så många länder, något som också gett avtryck i Sverige, då flyktingvågen 2015 gav en stor tillströmning av nya medlemmar till Scouterna.
– Många som kom då kom från Syrien och hade varit scout där, berättar Caroline Thunved. Scouterna blir ett fint nätverk och något man känner igen när man kommer ny till ett främmande land. Vi har dragit igång många nystartskårer i Södertälje, Midsommarkransen och Hallonbergen utanför Stockholm.

Viktiga i sin samtid
Scouterna vill fortsätta att vara relevanta i sin samtid och därför lägger man stor vikt vid omvärldsbevakning.
– Vi vill vara där barnen och ungdomarna finns och vi måste förstå deras verklighet, säger Caroline Thunved.
Därför har man till exempel inkluderat mobiltelefoner i verksamheten på ett nytt sätt.
-Vi kan inte bara säga att man skall ut i skogen och lämna telefonen hemma. Däremot försöker vi göra så att man använder mobilen som ett verktyg och inte som en social plats man hänger på och avskärmar sig från de andra. Man kan använda mobilen till kartläsning, kunskapsinhämtning, geocaching och massa andra bra saker. Och det försöker vi uppmuntra.

Text: Malin Ekelund