Ungas engagemang i fokus

strategiskt

Föreläsare: Jessica Åkerström – Head of Qualitative Insights, Ungdomsbarometern

Jag kommer att utgå från unga (15-24åringar) som är den grupp vi på UB är experter på att undersöka. Det finns en hel del kunskap hos oss när det gäller hur just ungas engagemang ser ut idag, och hur det förändrats genom åren – den kunskapen tänkte jag dela med mig utav.

Vi kommer under föredraget också att spana på hur ungas engagemang kan tänkas förändras på sikt, bl a genom att ta lärdom av hur deras beteenden och attityder ser ut inom andra områden som t.ex. konsumtion eller livsstilsbeteenden.