Den sista viljan – Vem bryr vi oss egentligen om?

Talare: Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och affilierad med Institutet för näringslivsforskning (IFN)

När vi dör kan vi bestämma vem som ska ärva oss, men vilka får egentligen arven och vad kan vi lära oss om altruism utifrån hur människor väljer att fördela sin kvarlåtenskap? Vi visar hur mer än 140 000 avlidna svenskar valde att fördela sin kvarlåtenskap mellan familjemedlemmar, släktingar, vänner och välgörenhetsorganisationer.