Elit, makt och ojämlikhet i det svenska civilsamhället

Talare: Håkan Johansson, professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet

Vilka vägar är det som bör till toppen i civilsamhället? Skiljer det sig från andra samhällssektorer? I vilken mån är det relevant att prata om en civilsamhälleselit?

Genom en presentation av centrala begrepp och empiriska resultat från pågående studier av ledare i det svenska civilsamhället ger föreläsningen en grund för reflektioner och diskussioner om status, makt och ojämlikhet i det civila samhället. Föreläsningen ger en möjlighet för mer omfattande diskussioner inom sektorn samt inom enskilda organisationer om maktstrukturer, mångfald samt social reproduktion inom det civila samhällets olika organisationer.