Hinder eller möjlighet – kan nya betalningslösningar driva givande? DEl 2

Utvecklingen av finansiella tjänster sker i snabb takt både i Sverige och internationellt och det är svårt att ens blicka ett par år framåt i tiden. Tack vare nya regelverk som öppnar upp för andra aktörer att tillhandahålla betallösningar och annan finansiell service kommer bankernas ställning förändras. För ideella organisationer har den här utvecklingen stor betydelse eftersom de sätt vi köper och betalar på som konsumenter också påverkar hur människor vill ge gåvor, betala medlemsavgifter eller köpa i webbshop. Under två seminarier får du nu möjlighet till en djupare inblick i vad denna omvälvande förändring driven av en snabb digitalisering och globalisering betyder för ideella organisationer och intäkter från gåvor.

Varför pratas det om PSD2, Fintech och P27 och vad innebär det för oss? Vad blir efterföljarna till autogiro? Vilka möjligheter innebär betalningar i realtid? Och hur hanterar man övergången från det gamla till det nya? Detta och mycket mer får du insikt i under del 2 av seminariet.

Swish är sedan ett par år det mest föredragna sättet att ge en gåva, samtidigt som svenskarna relativt andra länder föredrar att betala sina inköp på nätet med faktura, följt av betalkort och först i tredje hand med en mobilapp. Avbrutna köp inom e-handel beror ofta på att konsumenten inte kunde betala på det sätt som hen föredrog och olika åldersgrupper föredrar olika betalningslösningar.

Just nu pågår också en genomgripande förändring och modernisering av den svenska, och nordiska, betalningsmarknaden med syfte att skapa en gemensam och effektivare betalningsinfrastruktur som innebär att nästa generations regelbundna betalningar ersätter autogiro. Betalningar i realtid och ett allt större utbud av betalningstjänster kräver nytänkande kring processer, rutiner och kommunikation inom ideella organisationer för att göra det lätt för givare att ge när och hur det passar dem.

Det som vore bäst eller enklast för organisationen är kanske inte det som givaren kommer att föredra. På en marknad som dessutom blir allt mer global där allt fler kommunikationsplattformar tillkommer, ställs högre krav på betalningsmarknaden där organisationer måste driva innovation och utveckling i allt högre utsträckning.

Övergången från det gamla till det nya kan skapa utmaningar men också möjligheter, men hur? Med hjälp av erfarenheter från ideella organisationer, experter och företrädare för olika delar av det finansiella systemet får du en inblick i framtidens betalmarknad, olika aktörers roll och vilka strategiska perspektiv ideella organisationer behöver fundera på.

Medverkande:
Mimmi Berglund, Director, Account Management, Mastercard
Magnus Lageson, produktansvarig, Crunchfish Digital Cash AB
Christian Pehrson, Senior Cash Management Consultant, Nordea

I panelen deltar också:
Stefan Blomqvist, VD, 21grams
Johnny Federley Kroneld, enhetschef för kampanj & event Barncancerfonden

Rum: Aulan

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige, leder seminariet och den efterföljande diskussionen.