Dataskyddsförordningen – grunderna och nästa steg


Dataskyddsförordningen – grunderna och nästa steg

Dataskyddsförordningen (GDPR) infördes den 25 maj 2018 och har, som få andra regelverk, påverkat och lett till förändringar för ideella organisationer och särskilt för insamling av gåvor. Giva Sverige har tagit fram riktlinjer och arbetar kontinuerligt med att utbilda och informera om hur lagstiftningen utvecklas och tolkas. Nu erbjuder vi en utbildningsdag för både dig som är ny i rollen med ansvar för dataskyddsfrågor och dig som har arbetat med dataskyddsförordningen under en längre tid.

Grunderna i dataskyddsförordningen. 08.30 – 12.00

Syfte: Halvdagsutbildningen syftar till att ge dig de grundläggande kunskaperna om Dataskyddsförordningen och Giva Sveriges riktlinjer så att du kan hantera frågor och ta fram eller se över din organisations integritetspolicy och hantera personuppgifter.
Målgrupp: Du som är ny i rollen som ansvarig över dataskyddsfrågor och/eller för dig som vill lära dig mer om vad GDPR betyder för insamling och kommunikation. Även du som har arbetat längre med dataskyddsförordningen är välkommen att damma dina kunskaper.

Fördjupningsutbildning – 3 år med Dataskyddsförordningen 13.00-16.30

Syfte: Halvdagsutbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om Dataskyddsförordningen.
Målgrupp: Du som har arbetat en längre tid i rollen som ansvarig för dataskyddsfrågor.
Vi kommer bland annat att titta på den praxis som hur vuxit fram under de senaste 3 åren när det gäller tillämpning av lagen samt vad som kan ske framåt.  Vad innebär det för din organisation? Under dagen finns tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Bokningsvillkor