Dialogmöte med Nysta – Tema digitalisering och forskning

Varmt välkomna till Nystas första dialogmöte för våren!

Öppenhet, dialog och samverkan är viktiga ledord i Nystas arbete. Vi vill därför bjuda in till årets första öppna möte där vi delar med oss av hur arbetet hittills gått, ger inblick i två av Nystas teman och öppnar upp för fortsatt dialog om inriktning och frågeställningar. Vi kommer att bjuda in till fler möten under våren.

Vid detta möte presenterar två av Nystas sex arbetsgrupper sitt arbete och de idéer och förslag de hittills har kommit fram till; teamet för Digitalisering & AI och teamet för Forskning, utveckling & innovation

Dialogmötet kommer att ge en chans att informera sig om det arbete Nysta utför och vad det förhoppningsvis kan komma att utmynna i, men också att mer direkt delta i projektet genom den plattform för utbyte av idéer och perspektiv som mötet erbjuder.

Vi ser mycket fram emot detta första dialogmöte för våren och hoppas att få se er där!

Medverkande

  • Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna
  • Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och ordförande för Nystas styrgrupp
  • Ola Mattson, co-pilot i team Digitalisering & AI
  • Magnus Karlsson, teamledare för Forskning, utveckling & innovation

Vid frågor, kontakta Love Hansson; love.hansson@famna.org

Läs mer om Nysta – Sveriges nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt