ERFA-nätverksträff Stora gåvor

Varmt välkomna att anmäla intresse för ERFA-nätverk stora gåvor!

Nätverket vänder sig till de personer som arbetar med stora gåvor och har erfarenhet av att hantera större donationer, bygga långsiktiga relationer med filantropiska givare samt utveckla och implementera långsiktiga insamlingsstrategier och kampanjer. Läs mer om nätverket i informationsbladet nedan.

Anmäl intresse för nätverket och första träffen den 16 april!

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.  Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff.

ERFA-nätverk stora gåvor

pdf