GS-dagen: Ett civilsamhälle i förändring

GS-huset samtal

Den 18 mars får du som generalsekreterare/motsvarande i en ideell organisation med finansiering genom gåvor, bidrag eller samarbeten chans till en alldeles egen dag för fördjupning och reflektion. I vanliga fall är ”GS-huset” en särskild del av Insamlingsforum men nu blir det en av flera fördjupningar den 18 mars. Därför ändrar vi namn till ”GS-dagen”. Med begränsat antal platser för att ge utrymme till förtroendefull dialog och samtal, kan du stanna upp i vardagen och diskutera med kollegor från olika typer av organisationer.

Corona-pandemin har i ett slag förstärkt den snabbt föränderliga värld vi lever i och måste hantera med ett ledarskap på distans och med nya utmaningar. En värld där människors engagemang och givande också kanaliseras på andra sätt än via traditionella ideella organisationer och där företagen blir alltmer hållbarhetsfokuserade. Samtidigt pågår en ökad polarisering som påverkar allmänhetens och politikers förtroende och förståelse för civilsamhället. Dessutom saknas riskkapital i den ideella sektorn, vilket försvårar för organisationer att våga växa och utvecklas. På GS-dagen får du möta flera personer som bidrar med olika perspektiv på temat ”Ett civilsamhälle i förändring” och diskutera hur det påverkar ledarskapet på kort och lång sikt.

GS-dagen inleds med Ola Mattson, chef för Rädda Barnens Growth Hub, som sätter scenen för ett föränderligt samhälle utifrån frågeställningen ”Kan vi bemästra ett omförhandlat samhällskontrakt med innovation?”Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige, diskuterar möjligheter och utmaningar med införande av agila team och hur det underlättat omställningen i samband med corona-pandemin. Johan Welander, HR-expert, leder ett samtal på temat ”Mellan ideal och verklighet” och deltar även under dagen som moderator tillsammans med Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Mariann Eriksson, Generalsekreterare på Plan Sverige, har det övergripande ansvaret för Plan International Sveriges verksamhet. Mariann har erfarenhet från både näringsliv och ideell sektor och kommer närmast från Världsnaturfonden WWF där hon i rollen som marknadsdirektör hade ansvar för marknadsföring, intäktsgenerering och partnerskap. Dessförinnan arbetade hon bland annat med marknadsföring och kommunikation för företag som Assa Abloy och Pan Nordic Logistics. Mariann har en DIHR från Stockholms universitet.

Ola Mattsson har arbetat i olika roller i civilsamhället under 25 år. De senaste 10 åren på Rädda Barnen varav de fem senaste som Sverigechef. Idag är han chef för Rädda Barnens nyinrättade Growth Hub. Uppdraget handlar om att driva innovationer för att öka effekten för Rädda Barnens målgrupper, både i den egna och andra verksamheter. Growth hub ska också utveckla nya finansieringsformer för både den egna verksamheten eller verksamheter som gynna Rädda Barnens effektmål, exempelvis utfallskontrakt och sociala obligationer. Gruppen arbetar med hög riskaptit, medskapande processer och genom att testa nya modeller både i Rädda Barnens Sverigeverksamhet, internationellt och i andra organisationer.  Ledord i verksamheten är medskapande,  effekt, transparens, disruption och riskaptit.

Johan Welander. Foto: Elliot Elliot

Johan Welander är personalvetare och en av Sveriges främsta experter på HR-arbete, medarbetarutveckling och chefsrollen i civilsamhällets organisationer. Han har en lång bakgrund som chef, HR-ansvarig och förtroendevald i ideell sektor. Johan är författare till böckerna Är chefen människa?, Idéburen chef (nominerad till Årets HR-bok) samt mentorskapshandboken Kliv in

GS-dagen direktsänds och genomförs online.

Sista anmälningsdag är 15 mars.

Vill du också inspireras och ta del av ett bredare program kring finansiering, givande, kommunikation och styrning, kan du vara med på Insamlingsforum Online den 17 mars. Deltar du båda dagarna får du dessutom rabatt på biljettpriset med 1000 kronor!