Lunch för Insamlings- och/eller Kommunikationschefer

Detta är en lunch för dig som arbetar som chef för insamling och/eller kommunikation i en av FRIIs medlemsorganisationer. Lunchen är ett tillfälle att få inblick i övergripande frågor för insamlande organisationer och civilsamhället i stort, strategiska frågor för FRIIs medlemmar och förstås nätverka och träffa nya och gamla kollegor.

Varmt välkommen!

Sista anmälningsdag är 18 april.

Separat inbjudan skickas.