”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället”- Malmö

Varmt välkommen seminarium om finansieringen av civilsamhället!

För sjätte året presenterar Giva Sverige och PwC rapporten som ger en överblick över finansieringen av civilsamhället. I årets rapport ges förstås svar på om glassindex har förstärkts och om finansieringen av civilsamhället har förändrats. Vi gör en djupdykning i företagens engagemang och får en sammanfattning av allmänhetens inställning till ideella organisationer och hushållens förutsättningar att vara med och bidra till civilsamhället. Dessutom ges en bild av hur ledare i ideell sektor ser på framtiden och förutsättningarna för att driva och finansiera ideella organisationer.

Medverkande:
Charlotte Rydh, Giva Sverige
Johan Sverker, PwC

Varmt välkommen!