Tre samtal om religion, mångfald och tolerans- Ersta Sköndal Bräcke högskola

Den 18 mars håller Ersta Sköndal Bräcke högskola ett öppet seminarium om religion, mångfald och tolerans där Lars Trägårdh och Linnea Lundgren samtalar med tre inbjuda gäster om hur det religiösa civilsamhället dels kan ses som en möjlighet för ökad mångfald, tolerans och integration, dels uppfattas som ett hot mot grundläggande värderingar, social sammanhållning och rikets säkerhet. För att fokusera diskussionen kommer konkreta frågor som konfessionella friskolor, hemskolning, manlig omskärelse och statligt stöd till trossamfunden att utgöra språngbrädor.

Gäster är professor Erik Amnå, imam Kashif Virk och chefredaktören för Judisk krönika, Anneli Rådestad.