Programöversikt insamlingsforum 2023

onsdag 15 mars

8:30 – 9:30  Registrering och mingel

9:30 – 9:45 Välkommen till Insamlingsforum 2023!
Jakob Forssmed,
Socialminister, inleder Insamlingsforum 2023 därefter följer dagens första föreläsning i plenum:

9:45 – 10:30 Varför gör inte människor som vi vill? Öka engagemanget och givandet med beteendeinsikter 
Beteendeförändring är kärnan i de flesta utmaningar. Trots det är förståelsen för vad som påverkar viktiga beteenden låg. Niklas Laninge, psykolog och VD för Nordic Behaviour Group AB, inleder Insamlingsforum 2023 med att ge dig en inspirerande förklaring av de psykologiska drivkrafterna som påverkar givarens beteenden.

10:45 – 11:30  Seminariepass 1
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap, Creative Corner eller rundabordssamtal.

11:30 – 12:45  Lunch 

12:45 – 13:30  Seminariepass 2
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap, Creative Corner eller rundabordssamtal.

13:45 – 14:30  Seminariepass 3
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap, Creative Corner eller rundabordssamtal.

14:30 – 15:00  Fika och mingel 

15:00 – 15:45  Seminariepass 4
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap eller rundabordssamtal.

16:00 – 16:45  Seminariepass 5
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap, Creative Corner eller rundabordssamtal.

17:00 – 18:00 Demokratin i post-sanningens tid 
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, föreläser om den högaktuella frågan om demokratin i post-sanningens tid.

18:00 – 19:00  Fördrink och förrätt

19:00 – 23:00 Festlig middag, mingel och musik med utdelning av Stenbeckspriset 2022

 

Torsdag 16 mars

8:30 – 9:00  Morgonmingel

9:00 – 10:00 Vad händer när godheten ifrågasätts?
Engagemang utifrån gemensamma intressen är grunden för civilsamhällets organisering. Ett engagemang som ofta också baseras på medmänsklighet, solidaritet och omtanke. Men på senare år har bland annat humanitära insatser och klimatengagemang kommit att ifrågasättas alltmer – i vissa fall till den grad att den bakomliggande viljan att göra gott för andra misstänkliggjorts genom etiketter som ”godhetssignalering” och ”godhetsknarkare”. Vad innebär det när så väl individer som ideella organisationer ifrågasätts för sina humanistiska värderingar? Och hur påverkar det mediernas bevakning av frågorna, när det plötsligt blivit politiskt inkorrekt att ge samhällets svagaste en röst? Vad händer med forskningen när fakta och vetenskapliga resultat plötsligt debatteras som om de vore forskarens personliga åsikter?
Thomas Frostberg, journalist, leder ett samtal om vad som händer när godhet och humanism blir ifrågasatt med följande medverkande:

Charlotta Friborg, Programchef och ansvarig utgivare SVT riksnyheter
Caspar Opitz, Allmänhetens medieombudsman
Anders L Pettersson, Generalsekreterare Civil Rights Defenders
Josephine Sundqvist, Generalsekreterare Läkarmissionen

10.00 – 10:15  Fika och mingel

10:15- 11:00  Seminariepass 1
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap eller Creative Corner.

11:15 – 12:00  Seminariepass 2
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap eller Creative Corner.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:45  Seminariepass 3
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap eller Creative Corner.

14:00 – 14:45  Seminariepass 4
Välj mellan flera parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation, ledarskap eller Creative Corner.

14.45 – 15:00  Fika och mingel

15.00 – 16.00  ”Mobilisation: Engaging the public at scale” –  med Paul de Gregorio (föreläser via länk och föreläsningen är på engelska)