Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtions främsta syfte är att skapa medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Vi vill se Sverige som ett föregångsland inom medveten konsumtion och i ett längre perspektiv strävar vi efter att ge människor den kunskap som krävs för en hållbar tillväxt.

Vi utgår ifrån ett positivt förhållningssätt, genom att lägga fokus på inspiration, kunskap och praktiskt genomförbara förändringar skapar vi möjligheter för hållbara vanor och cirkulärt tänkande. Vi sprider kunskap genom workshops, föreläsningar och utbildningar. Vi driver också Ekoguiden som recenserat verksamheter i hela landet samt Cirkuläralistan där vi lyfter företag med cirkulär inriktning.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

926 253

Insamlat under 2021 (KR)

1 205 005

Insamlat under 2020 (KR)

427 958

802440-6186
Lindvallsplan 10 BV, 117 36 Stockholm
BG: 639-9646
PG: 900689-1
Swish: 90 06 891

Flera medlemmar