Debattartikel: Regeringen verkar ha glömt civilsamhället

I förra veckan släpptes regeringens vårändringsbudget, en budget för ett samhälle mitt i en kris med oöverblickbara konsekvenser. I kristider brukar det bli särskilt tydligt vilken avgörande roll de ideella organisationerna har. Men i den massiva satsningen på näringslivet verkar civilsamhällets organisationer helt ha glömts bort. Det skriver vi tillsammans med sex andra paraplyorganisationer för civilsamhället på Aftonbladet Debatt idag.

”I vårändringsbudgeten nämns företag 535 gånger, medan civilsamhället, ideella föreningar, frivillighet och folkrörelser inte nämns en enda gång. Detta trots att civilsamhällets verksamheter och frivilligas engagemang tidigt visat sig vara ovärderligt för många drabbade grupper i samhället.

I kris hamnar utsatta människor i ännu svårare lägen, klyftorna ökar och de sociala och ekonomiska konsekvenserna skenar. Därför ökar behovet av våra verksamheter nu, samtidigt som de ekonomiska resurserna minskar. Det går inte ihop. För att säkra omedelbar överlevnad, fortsatt verksamhet och omställning, inte minst för att fortsätta finnas till för människor i utsatthet, behöver civilsamhället ett ekonomiskt stödpaket.”