Delta i europeisk undersökning om hur covid-19 påverkar ideella organisationer

European Fundraising Association (EFA) har tillsammans med Salesforce.org tagit fram en kort undersökning för att ta reda på hur covid-19 fortsätter påverkar insamling av gåvor samt verksamhet. Var med och bidra till ökad kunskap om ideell sektor i Europa!

Liksom den covid-studie som EFA genomförde 2020 är målet att samla in fakta från fundraisers och ledare inom ideell sektor för att skapa en bild av vilka utmaningar som finns och hur organisationerna hanterar dessa.

– Även om vi är betydligt mer vana vid att leva och arbeta i en global pandemi än vi var vid den här tiden förra året, är förutsättningarna för den ideella sektorn precis lika utmanande för många, om inte för fler. Genom att samla in insikter från hela Europa hoppas vi på att få en tydligare bild av den nuvarande situationen och på så sätt kunna arbeta för att stödja den ideella sektorn på bästa sätt under de kommande åren, säger Eduard Marček, EFA:s ordförande.

Undersökningen finns på engelska, holländska, franska, tyska, italienska och spanska. Den tar bara fem minuter att genomföra.

Till undersökningen