Ny rapport: Coronavirusets inverkan på ideella organisationers finansiering

Coronaviruset kommer att få stor negativ inverkan på ideella organisationers finansiering, särskilt vad gäller gåvor och bidrag. Utifrån tidigare statistik samt två medlemsundersökningar genomförda den 25-30 mars samt 14-17 april har Giva Sverige sammanställt en uppskattning av läget för de ideella organisationer i Sverige som har stora delar av sin finansiering via gåvor och bidrag från den privata sektorn.

Det är ännu för tidigt att förutspå de totala konsekvenserna av coronaviruset, men en grov uppskattning är minskade intäkter från gåvor och bidrag i storleksordningen 475–950 miljoner kronor under 2020. I händelse av en kraftig recession kan nedgången 2021 vara ytterligare större då stiftelser och organisationers minskade utdelningsutrymme slår igenom.

Undersökningen visar att drygt 96 % av organisationerna får gåvor från allmänheten och/eller företag, stiftelser och organisationer medan det är knappt 64 % som har offentliga bidrag och 45 % som har avtal med offentlig sektor.

Ur rapporten:

  • 71 % uppger minskade intäkter totalt sett. Bland övriga finns också en stor osäkerhet kring hur intäkterna kommer att förändras framöver.
  • 63 % anger att gåvor och bidrag från företag och organisationer minskar medan en liten andel (5 %) anger att stödet ökar något.
  • För gåvor från allmänheten uppger hälften av organisationerna en minskning medan drygt 11 % ser en ökning.
  • Flera uppger att de får indikationer på förseningar i beslut och utbetalning av offentliga medel liksom att dialog med kommuner kring avtal för olika uppdrag skjuts på framtiden.
  • Svårigheter att ta del av redan införda krispaket då associationsformerna ideell förening, stiftelse eller trossamfund inte är explicit angivna.

Så här säger några av medlemmarna om situationen:

”Vi ser svårigheter att rekrytera privata givare (värvning på stan är ej möjligt) och att gåvor från allmänheten minskar något. Om situationen fortsätter kan denna trend öka och får då stora konsekvenser för organisationen.”

”Mindre intäkter samtidigt som vi ser ett ökande hjälpbehov från människor som lever i fattigdom, hemlöshet och utanförskap. Vi ser också behov av stöd till nya grupper, framförallt 70+ och personer i riskgrupper.​”

”Just nu behöver vi mer än någonsin en trygg och långsiktig finansiering, så att vi kan möta upp de skriande
behoven som vi möter varje dag. Sverige behöver oss!”

Läs hela rapporten här