Ny rapport visar: Gränserna mellan näringslivet och ideell sektor suddas ut

För tredje året i rad delar Johnson Center for Philantropy  med sig av de 11 viktigaste trenderna i en samlad rapport. De gör det i en tid då antalet initiativ, sociala rörelser och ideella organisationer växer rekordsnabbt i USA.

Rapporten ”11 trends in philantropy” släpps för tredje året och många av trenderna som identifierats är influerade av den rådande politiska situationen i USA, där både ekonomiska klyftor och oro för landets demokrati är växande.
Förutsättningarna för filantropi i Sverige är på många vis mycket annorlunda jämfört med USA,  men vi ser ändå hur flera av trenderna och bakgrunden till dem är giltiga även här.

Suddiga gränser
Michael Moody vid Johnson Center lyfter upp en trend där vi ser hur gränserna mellan samhällets olika sektorer blir suddigare. Han menar att vi kommer från en värld där gränsdragning varit väldigt viktigt. Där var och en av samhällets aktörer haft sin specifika roll, men där vi nu går mot ett landskap där gränserna suddas ut. Den ideella sektorn, som tidigare varit ängslig för att bli för företagsmässig och värdera vinst framför syfte, har idag börjat använda en företagsjargong och taktik som har tydligt ursprung i affärsvärlden.
Det har blivit mer accepterat att också andra än den ideella sektorn kan göra gott och tankar om att alla, oavsett sektor, måste vara med och bidra för att driva utveckling har etablerats. Vi ser som ett led i denna trend hur fler och fler så kallade hybridorganisationer etablerar sig och Ben & Jerry nämns som ett av de första exemplen.
Sociala entreprenörer med en passion för något driver företag med flera syften och den typen av företag spås växa fort.

Självklart för de yngre
För de yngre generationerna är detta något självklart. Millenials vill både jobba för och köpa produkter av företag som tar socialt ansvar. De ser heller inte något konstigt med att ideella organisationer är företagsmässiga och för dem är det, till skillnad från tidigare generationer, inte viktigt att ideella organisationer är helt separerade från vinst och marknad. De är uppväxta i en värld där syftet och ”money-making” samexisterar i harmoni.
Att denna trend är relevant även i Sverige ser vi tydliga exempel på där antalet sociala företag växer och ett seriöst CSR-arbete för företag är närmast en norm. Vi kommer säkert ha anledning att utforska den utvecklingen mer även här i Sverige.

Färre ger mer
Vi lever alltså i en tid då de ekonomiska klyftorna växer, då Amerikas tre rikaste personer är värda mer än hela den nedre delen av landets befolkning och detta leder till synliga förändringar i givandet.   Det totala givandet ses växa, men antalet givare sjunker. Det säger oss att de personer som ger, ger mer. I rapporten beskrivs hur en del forskare spår att vi nu går in i en ”golden age of giving” som kommer att vara dominerad av de absolut rikaste givarna. I takt med denna utveckling höjs kritiska röster där dessa ”megagivare” anses få för stor makt och den här typen av givande riskerar att sätta demokratin på spel. Till exempel kan vi i Rob Reichs bok ”Just Giving” läsa om behovet av att förnya demokratin inom givandet och att alla oberoende ekonomiska förutsättningar ska ges inflytande.

Andra intressanta trender som går att läsa om i rapporten från Johnson center är till exempel hur filantroperna kan ses som bärare av demokratin och att behovet av mångfald inom sektorn växer. Hela rapporten finns att läsa här.