Trendspaning: Vi är alla framtidens filantroper

Den här artikeln är ett utdrag ur Giva Sveriges trendrapport 2022.

När man önskar utforska framtiden är en naturlig startpunkt att undersöka trender i samhället som säger något om vilken riktning samhället kan tänkas gå. Att leta signaler; små exempel på nya innovationer eller lokala företeelser som har potential att skalas upp och bli mainstream, kan dock ofta ge minst lika spännande ledtrådar om framtiden.

Sådana signaler finns runtomkring oss, i vår vardag. Ett inlägg i ett nyhetsbrev eller kanske i ditt flöde på sociala medier. Låt mig ge ett exempel.

I somras publicerade MacKenzie Scott, tidigare gift med Amazons grundare Jeff Bezos och tillika den 22:e rikaste personen i världen, ett blogginlägg där hon redogjorde för sin filosofi när det gäller de donationer hon gjort senaste året. I stället för att göra som de flesta “mega donors” i USA, finansiera stora och specifika projekt som noga övervakas, hade MacKenzie valt att i stället göra lite mer som folk gör mest: donera pengarna till flera olika organisationer och sedan låta dem fortsätta med sitt arbete.

De 286 mindre organisationer och lokala initiativ hon valde att ge pengarna till verkar inom ett brett spektrum av frågor, såsom LGBTQ och jämställdhet. MacKenzie utmanar, medvetet eller ej, det traditionella sättet att donera pengar som dominerat filantroper, framför allt i USA, som präglas av en byråkratisk “top-down” approach med rigorösa ansökningsprocesser och noga övervakning. Skulle MacKenzie Scott-exemplet vara just en signal på något som skulle kunna bli mer mainstream i framtiden? En ny typ av filantropi, där individers enskilda engagemang ges mer utrymme? Från stort till litet och lokalt, från opersonligt till personligt? Redan innan pandemin kunde vi se ett antal trender som troligtvis påverkar på hur engagemang kan tänkas se ut i framtiden, och dessa har alla förstärkts eller ändrat skepnad som ett resultat av den.

Fokus på det lokala
Åren innan pandemin fick konsumenter upp ögonen för det lokala. Till stor del drivet av ett mer medvetet förhållningssätt till konsumtion och de enorma utmaningar vi står inför när det gäller klimatet, där flygskam och köttskam blev vedertagna ord, skiftades fokus mot det närodlade och närproducerade. Under pandemin förstärktes vårt engagemang i det lokala då vi såg hur företag och individer i vår närhet kämpade för att överleva. (Hyper)personalisering och individualisering

Digitaliseringen har gett förutsättningar för en ny typ av konsumentmakt, där data möjliggör att varor och tjänster kan skräddarsys efter våra individuella behov. Dessa förväntningar spiller över i fler aspekter av våra liv. Unga som har växt upp i en digital tillvaro vill engagera sig, men på egna villkor och i kanaler som känns relevanta för dem.

Medarbetare, de nya aktivisterna?
Bland företag ser vi också ett uppvaknande när det gäller deras roll i att bidra till att lösa de enorma utmaningar vi står inför. Det är inget litet skifte – företag förväntas bli aktivister. Trycket kommer inte bara ifrån medvetna konsumenter, utan från myndighetshåll och nu också investerare.

För att göra riktig skillnad måste engagemanget troligtvis ske på ett annat sätt än genom stora årliga donationer runt jul. Att ge sina medarbetare tid och mandat att engagera sig i viktiga frågor kommer att bli ett viktigt led i att attrahera och behålla talang.

De bästa lösningarna på morgondagens problem kräver sannolikt samarbete individer och organisationer emellan. Där vi tar vara på människors förmåga och personliga engagemang, oavsett vilken sida av gåvan de befinner sig på.

Några tips på vägen:

• Lyssna på era intressenter. Försök förstå deras perspektiv och utforska nya former av engagemang och bidrag där enskilda individens bidrag får en större plats
• Våga tänka nytt. Experimentera! Utforska nya partnerskap med andra organisationer och individer – innovation händer ofta i oväntade konstellationer.
• Leta signaler, utforska framtiden! Alla individer och organisationer har möjligheten att aktivt vara med och skapa den framtid man föredrar.

Jenny Lycke är Insight & Foresight Specialist på PwC Experience Consulting (XC). Jenny hjälper organisationer och företag bättre förstå sina kunder, intressenter och sin omvärld, och de trender som påverkar den bransch de verkar i. Hennes stora passion är att utforska framtiden.