Ny gåvostatistik för Q3 visar att givandet håller sig kvar på höga nivåer

Ny gåvostatistik för Q3 visar att konjunkturen fram till september ännu inte haft en stor negativ effekt på givandet. Rapporten visar att det finns tendenser till nedgångar i det aggregerade givandet, men de tendenserna är små och svåra att säkerställa. Det är dock färre organisationer som tror att givandet från allmänheten, företag och stiftelser till deras organisation kommer att öka under 2022 jämfört med 2021 i Q3, jämfört med vad som prognostiserades i Q2, Samtidigt är betydligt fler organisationer optimistiska om att testamentsgivandet ska öka. Ladda ner rapporten här.

Varje kvartal samlar Giva Sverige in statistik om gåvogivandet från allmänheten från de medlemsorganisationer som har totalt insamlade medel på över 25 miljoner kronor. Statistiken för Q3 2022 visar att organisationerna är mer pessimistiska nu än tidigare under året vad gäller givandet från allmänheten, företag och stiftelser/organisationer. Framförallt är det organisationer med mer än 100 mkr insamlade medel som blivit något mindre positiva. Men det är fortfarande fler organisationer som tror att givandet kommer att öka till sin organisation jämfört med 2021 än de som tror att det kommer att minska, för samtliga dessa finansieringskällor. Det är också fler som nu tror att testamentsgivandet kommer att öka till deras organisation under 2022 jämfört med 2021.

Kontraktsgivandet högre än samma kvartal förra året
Även om det kan ses en svag tendens till nedgång i antalet kontraktsgåvor under september så är den nedgången väldigt liten. Jämför man med Q3 2021 är både antalet gåvor per organisation och snittgåvan fortfarande högre i Q3 2022. Vad gäller engångsgåvor ligger de kvar på liknande nivåer som sågs i slutet av Q2 2022, det är också ungefär liknande nivåer som engångsgivandet låg på under Q3 2021.

Om gåvostatistiken
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels enbart för Q3 2022, dels som en längre tidsserie från Q4 2020. 42 organisationer har meddelat sin statistik under Q3 varav 27 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q4 2020 fram till Q3 2022.

Länk till gåvostatistiken för Q3 2022
Länk till alla rapporter från Giva Sverige som är publicerade till dags datum

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93