30 år av tryggt givande

I år firar Giva Sverige 30 år. Efter sommaren berättar vi mer om jubileet och firandet – håll utkik!

Giva Sverige, som vid starten hette FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd grundades 1991 och firar alltså 30 år i år. Men historien bakom Giva Sverige startar redan 1962, då De Frivilliga Hjälporganisationernas Samarbetsråd (DFHS) bildades. 1987 fastställdes för första gången etiska riktlinjer för insamling. Där behandlades exempelvis att givaren ordentligt ska upplysas om en insamlings ändamål samt regler om att insamlingar inte ska rikta sig till barn. 1991 avvecklades DFHS och FRII bildas i dess ställe.

När FRII grundades hade föreningen 27 medlemsorganisationer, och under de första åren skedde en stor tillströmning av nya medlemmar. I slutet på 1990-talet hade antalet medlemmar mer än fördubblats till 60. 2004 började föreningen att arbeta mer systematiskt med att hämta in statistik. Sedan 2004 har antalet medlemmar ökat från 77 till 161 och under samma period har totala gåvor och bidrag gått från 2,8 miljarder till 9,1 miljarder kronor 2019.