Allmänhetens givande ökade under pandemiåret – men företagens bidrag minskar

Idag lanseras Giva Sveriges årliga rapport om gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Den visar att det befarade intäktstappet till ideella organisationer på grund av pandemin räddas av allmänhetens givande. Totalt samlades 9,2 miljarder in 2020; en ökning med 2,1 procent.

Rapporten ”Givandet i siffror 2020” visar att människor haft en stor vilja att bidra under pandemin. Allmänhetens givande ökade med totalt 4,4 procent jämfört med 2019. Och utvecklingen är stabilt uppåtgående; sedan 2013 har allmänhetens totala givande ökat med 49 procent.

– Den nedgång i givande som vi såg under pandemins första månader har vänt till en ökning sett till helåret 2020. Organisationerna har lyckats nå både gamla och nya givare, och allmänheten har svarat med ett stort engagemang och en vilja att bidra under pandemiåret, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

En undersökning från Novus som finns med i rapporten visar att sex av tio svenskar har skänkt pengar de senaste sex månaderna och att drygt hälften (53%) av de som skänker pengar till en ideell organisation gör det varje månad. Undersökningen visar även att Swish fortsätter att öka i popularitet som betalmetod för gåvor; 53 procent av allmänheten föredrar att ge via Swish.

Skattereduktion för gåvor har haft betydelse
2020 var det första helåret som skattereduktionen för gåvor till organisationer som arbetar med social hjälpverksamhet och forskning kunde utnyttjas. 3 av 4 organisationer som har kommunicerat möjligheten till skattereduktion till sina givare uppger att de ser en ökning i gåvor från allmänheten under 2020.

– Skattereduktionen för gåvor som incitament för att öka engagemanget för ideella organisationer verkar fungera väl, men långt ifrån alla organisationer kan ta del av det med dagens utformning. Alla allmännyttiga ändamål, exempelvis även barn och unga eller natur och miljö, bör omfattas för att skattereduktionen ska kunna bidra till ett starkare civilsamhälle, säger Charlotte Rydh.

Minskade intäkter från företag
Företagens gåvor och bidrag till ideell sektor har legat på omkring 1 miljard kronor sedan 2013. 2020 sker dock en nedgång i intäkter från näringslivet, då företagens gåvor och bidrag minskar 12 procent jämfört med 2019. Det är framför allt de största organisationerna som står för nedgången. I övrigt är företagens bidrag stabila, eller till och med ökande.

– Att intäkterna från företags gåvor och bidrag totalt skulle minska under 2020 var väntat då många företag har drabbats hårt av pandemin och behövt minska sina åtaganden snabbt. Samtidigt vittnar organisationer om att det parallellt har uppstått ett ökat engagemang från de företag som har haft möjlighet att gå in i nya samarbeten eller stödja organisationer, vilket är glädjande, säger Charlotte Rydh.

Ur rapporten Givandet i siffror 2020

  • 9,2 miljarder kronor. Så mycket samlade Giva Sveriges medlemmar in i gåvor och bidrag under 2020. Det är en ökning med 2,1 % jämfört med 2019.
  • Årets ökning förklaras framför allt gåvor från allmänheten, som ökade med 4,4 procent jämfört med 2019.
  • Under 2020 stod allmänheten för 68 procent av alla gåvor och bidrag. Företag stod för 9 procent, andra organisationer för 14 procent och Postkodlotteriet för 9 procent.
  • Sett över en tioårsperiod har intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten fördubblats, från 4,6 miljarder kronor 2010 till 9,2 miljarder kronor 2020.

LADDA NER RAPPORTEN GIVANDET I SIFFROR 2020

LADDA NER INFOGRAFIK

Om rapporten
– Medlemsorganisationernas egenrapporterade statistik för insamlade medel (gåvor och bidrag) från den privata sektorn ligger till grund för rapporten. Rapporteringen har gjorts under perioden: 19 mars – 19 april 2020 och antal rapporterande medlemsorganisationer är 161.
– Giva Sverige har med hjälp av Novus undersökt allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande under sju år. Målgrupp är den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Undersökningen är genomförd i Novus riksrepresentativa Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Totalt omfattar undersökningen 1013 intervjuer. Deltagarfrekvensen är 56 %. Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 20-27 januari 2021.

Kontakt
Amelie Furborg, ansvarig intressepolitik och kommunikation: amelie@givasverige.se, 073-661 22 90