Civilsamhällets strategiforum

-Nordens första konferens om styrning och ekonomi i ideell sektor

Den 25 september anordnade Giva Sverige, i samarbete med PwC som huvudpartner och 21 Grams som partner, Sveriges första konferens om styrning och ledning ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv utifrån den ideella sektorns särart. Ett åttiotal deltagare och talare slöt upp för att bidra till en givande dag med parallella seminarier varvade med diskussionspaneler och designsprintar från konferensens huvudpartner PwC.

Under dagen behandlades teman som investeringar och riskhantering, juridiska och skattemässiga aspekter för ideella föreningar och stiftelser, styrning i hybridorganisationer, den moderna finansfunktionen i ideell sektor och framtidens betalningslösningar. Allt med den ideella sektorns speciella förutsättningar i fokus.

Strategiskt tänkande- en förutsättning för ett levande och trovärdigt civilsamhälle
Civilsamhället är en viktig faktor för att skapa ett gott samhälle menar Johan Sverker, konsult och rådgivare på PwC till ideella organisationer gällande frågor inom styrning och ledning. Troligen finns det ett antal utmaningar som kräver att alla sektorer samverkar för att vi ska lyckas. Organisationerna inom den ideella sektorn behöver arbeta strategiskt för att möta förändringarna framöver. Det gäller både verksamhet och finansiering. När det gäller förutsättningar för finansiering ser vi att det skett en stor förskjutning av resurser från offentlig till privat sektor de senaste 30 åren. Många bedömer att demografin kommer att sätta press på de offentliga finanserna i framtiden. Det är ett område som civilsamhällets organisationer måste förhålla sig till. Andra förändringar handlar om digitalisering och globalisering. Det krävs helt enkelt bra strategiskt tänkande för att på bästa sätt arbeta med olika ideella ändamål.