Din gåva förändrar världen

Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige skriver idag i Svenska Dagbladets tematidning, Ideellt engagemang, om skattereduktion för gåvor.

Från den 1 juli i år återinförs skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Dessvärre genomförs det återigen utan en politisk vision om civilsamhällets långsiktiga finansiering eller en svensk modell för folklig filantropi. Detta innebär för dig som vill stötta forskning eller social hjälpverksamhet och gör det med minst 200 kronor per månad till en organisation är det möjligt att få skattereduktion. Men för dig som tycker att frågor som till exempel klimatet, djurhållning eller förebyggande insatser för psykisk ohälsa engagerar mer, eller ger små belopp till flera organisationer, finns tyvärr inte möjlighet att ta del av skattereduktionen. Därmed utesluts både många givare och stora delar av ideell sektorsverksamhet.

Att ge en gåva 2019 är inte välgörenhet, det är ett uttryck för engagemang!

Charlotte menar på att formerna för engagemang förändras i takt med att samhället förändras. Därför måste skattereduktion för gåvor utformas i samråd med ideell sektor och framför allt omfatta alla allmännyttiga ändamål så att fler människor kan vara delaktiga.

Läs hela ledaren här